Het voederconcept voor de Nederlandse varkenshouderij

+31 (0) 492 380 865 / info@feedfactory.nl

Home

Wij hebben o.a. voedermogelijkheden voor

Zeugen

Feed Factory 2.0 heeft een uitgebreid assortiment qua zeugenvoeders speciaal ontwikkeld voor de zeugen binnen uw bedrijf. De voeders van Feed Factory 2.0 zijn van absolute topkwaliteit en behoren tot het topsegment. Ontdek onze kwaliteit.

Biggen

Het biggenvoer van Feed Factory 2.0 is gebaseerd op de darmgezondheid van de biggen. Hiervoor hebben we biggenvoer en speenvoer ontwikkeld wat aansluit op de speenfase. In de speenfase van de big is het belangrijk om in te spelen op het verteren in het maag-darmkanaal.

Vleesvarkens

De voeders van Feed Factory 2.0 zorgen voor een goede balans tussen voeropname en groei. De goede balans tussen de voeropname en groei zorgen voor een goede voerder conversie. De voeders van Feed Factory 2.0 horen thuis in het topsegment betreft prestaties. 

Fokgelten

Eveneens voor Fokgelten zorgen de voeders van Feed Factory 2.0 voor een goede balans tussen voeropname en groei.  De voeders van Feed Factory 2.0 horen thuis in het topsegment betreft prestaties. Laat u door ons adviseren en ontdek zelf de kwaliteiten van onze voeders.

Het innovatieve Fiber-concept van Feed Factory 2.0

Het beste voor duurzaam rendement in varkensvoeding!

  • Verbeteren van de voedingsstoffenvoorziening voor zeugen,biggen en vleesvarkens
  • Gerichte bevordering van de darmgezondheid
  • Het gebruik van antibiotica aanzienlijk te minimaliseren
  • Bewezen in de praktijk, veilig en winstgevend
  • Ontzorgt u en het bedrijf

Darmgezondheid, welzijn en rentabiliteit in één programma

Zeer goede productieprestaties, uitstekende darmgezondheid en dierenwelzijn zijn geen tegenstrijdigheden. De natuur zelf geeft ons alle mogelijkheden om dat te doen. Met ons Fiber programma voor de fokkerij van zeugen, biggen en vleesvarkens en onze adviesdienst hebben we een innovatief voerconcept ontwikkeld. Het voerconcept is o.a. ontworpen om de spijsvertering en darmgezond van de varkens optimaal te ondersteunen hetgeen tot een hoge winstgevendheid leidt door de beste resultaten.

Dit is wat de praktijk zegt over het Fiber programma….

In de praktijk en diverse ervaringen tonen aan dat het Fiber-programma een succesfactor is in darm-gezonde voeding met de beste prestaties en een hoog rendement in de varkenshouderij.

Uw voordelen met het Fiber programma

  • Veilige toevoer van voedingsstoffen voor de beste prestaties bij de productie van uw varkens
  • Belangrijke stap in de richting van de productie zonder antibiotica
  • Winstgevend gebruik voor een hoog rendement
  • Antwoorden op belangrijke vragen van de consument: duurzaam, milieuvriendelijk en diervriendelijk voederen
  • In de praktijk bewezen en veilig

Wilt u weten hoe u uw varkensbedrijf op een duurzame en innovatieve manier kunt verbeteren?

Wij informeren u graag over hoe ons Fiber advies- en voedingsconcept ook in uw bedrijf past.
Naast ons Fiber volledig voederprogramma, bieden wij ook een Fiber aanvullend voer en premix progamma voor zelfmengende bedrijven.